wtorek, 05 lipiec 2016 10:45

Polityka jakości

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2

Prezes Zarządu NDT Reports Sp. z o. o. Sp. k.

z dnia 20.01.2015

POLITYKA
ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
NDT Reports Sp. z o.o. Sp. k.

 

Głównym celem Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest zapewnienie, że świadczone przez nas usługi spełniają wymagania, potrzeby oraz oczekiwania naszych Klientów, dając im pełną satysfakcję i zadowolenie. Podstawowym zadaniem naszej Spółki jest świadczenie usług w zakresie badań nieniszczących.

W swoich dążeniach staramy się, aby w każdym przypadku spełniane były wymagania norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO/IEC 17025:2005, które są gwarantem wysokiej jakości świadczonych przez nas usług oraz satysfakcji Klienta.

Główne cele i kierunki działania w realizacji Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania:

 •  funkcjonowanie Spółki w ramach obowiązujących przepisów prawnych,
 •  dbanie o wzrost zadowolenia Klientów i bezbłędną realizację umów i zamówień,
 •  dostarczenie Klientom usług o konkurencyjnej jakości,
 • utrzymanie i modernizacja wyposażenia w stanie technicznym, zapewniającym uzyskanie realizacji usług w najwyższym standardzie,
 • pobudzanie do zaangażowania wszystkich pracowników w sprawie ogólnie pojmowanej jakości,
 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników,
 • jednoznaczne określenie kompetencji personelu wykonującego badania w „Stanowiskowych kartach pracy”,
 • usprawnianie zarządzania jakością w Spółce,
 • zapewnienie niezależności Laboratorium od handlowych, finansowych lub innych nacisków, mogącym wpłynąć na rzetelność i jakość przeprowadzonych badań,
 • przeprowadzanie badań wg pisemnych instrukcji lub uznanych procedur,
 • nie wyrażanie zgody na przeprowadzanie badań metodami, które mogą cechować się małą wiarygodnością,
 • zabezpieczenie wszystkich wyników badań przed osobami niepowołanymi,
 • zobowiązanie pracowników do przestrzegania tajemnicy zawodowej odnośnie informacji uzyskanych podczas badań.
 • ciągłe doskonalenie funkcjonującego Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Utrzymując Zintegrowany System Zarządzania wg norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO/IEC 17025:2005 potwierdzamy wiarygodność podejmowanych przez nas działań, uzyskując w efekcie zadowolenie Klienta.

Prezes Zarządu NDT Reports Sp. z o.o. Sp. k. deklaruje powszechne zaangażowanie wszystkich pracowników w sprawy jakości. Polityka ZSZ jest znana i stosowana przez wszystkich pracowników oraz dostępna dla zainteresowanych stron.

Szczecin 20.01.2015 r.

Zweryfikowano 02.01.2017 r.

POBIERZ POLITYKĘ JAKOŚĆI - PDF

pobierz

FaLang translation system by Faboba