wtorek, 05 lipiec 2016 10:45

Polityka jakości

 

Załącznik nr 3 do Księgi ZSZ

Prezes Zarządu NDT Reports Sp. z o. o. Sp. k.

POLITYKA
ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
NDT Reports Sp. z o.o. Sp. k.

 

Celem działania firmy NDT Reports jest świadczenie wysokiej jakości usług w zakresie badań nieniszczących. Swoją działalność opieramy na zasadzie polityki zrównoważonego rozwoju poprzez świadome i ukształtowane relacje wyników firmy a spełnianiem wymagań Klientów.

Dostarczane przez nas usługi są wykonywane terminowo, bezpiecznie, spełniając wymagania i potrzeby naszych Klientów, wymagania przepisów prawnych i normy jakości. Zapewniamy fachową obsługę na każdym kroku naszej działalności, tak, aby być wiarygodnym partnerem biznesowym dla naszych Klientów.

Funkcjonujący w firmie Zintegrowany System Zarządzania zapewnia właściwą realizację wszystkich procesów mających wpływ na jakość oferowanych usług.

 

Naszą politykę realizujemy poprzez:

 • Wdrożenie i utrzymywanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO/IEC 17025:2005 kładąc nacisk na jego efektywność i analizę.
 • Ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w celu podnoszenia jego skuteczności i zwiększeniu konkurencyjności oraz stabilności finansowej firmy.
 • Spełnianie wymagań przepisów prawnych i innych wymogów formalnych dotyczących działalności firmy.
 • Dostosowywanie organizacji do zmieniającej się sytuacji rynkowej oraz rosnących oczekiwań ze strony interesariuszy.
 • Stałe doskonalenie poziomu świadczonych usług poprzez wykorzystanie ocen i opinii naszych Klientów.
 • Uwzględnianie roli wszystkich pracowników oraz angażowanie ich do realizacji działań na rzecz podnoszenia jakości usług.
 • Zapewnienie niezależności Laboratorium od handlowych, finansowych lub innych nacisków, mogącym wpłynąć na rzetelność i jakość przeprowadzonych badań.
 • Stosowanie określonych, udokumentowanych i zwalidowanych metod badawczych.
 • Zapewnienie ochrony do poufnych informacji oraz własności Klienta.
 • Ciągłe zaangażowanie przywództwa.
 • Utrzymywanie trwałych i pozytywnych relacji z klientami ukierunkowanych na rozpoznawanie ich potrzeb.
 • Zapewnienie właściwych zasobów i infrastuktury.
 • Współpracę z dostawcami i podwykonawcami gwarantującymi najwyższą jakość.
 • Stałe podnoszenie kwalifikacji i określenie kompetencji pracowników, tak, aby świadczone usługi były realizowane w sposób świadomy i odpowiedzialny.

Zarząd ustanawia Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz zapewnia, iż jest zakomunikowana, zrozumiała i dostępna oraz że są zapewnione środki, aby pracownicy mogli w pełni angażować się w jej realizację oraz w osiąganie wyznaczonych celów.

 

POBIERZ POLITYKĘ JAKOŚĆI - PDF

pobierz

FaLang translation system by Faboba